• Turkish / English
  • +90 532 525 54 25

MEME REKONSTRÜKSİYONU

Düzgün şekil ve büyüklükteki, simetrik ve sağlıklı memeler kadınlarda öz güvenli ve mutlu bir yaşantının sağlanmasında büyük rolü bulunmaktadır. Doğuştan, travma sonrası ya da en sık olarak mastektomi ameliyatı (meme dokusu alınması) sonrası tek veya çift memesi bulunmayan kadınlarda, bu eksiklik psikolojik olarak kendini gösterebilmekte, giysi seçiminde ve cinsel hayatta sıkıntılar yaratabilmektedir. Hastalarda ‘mastektomi sonrası depresyon’ gelişebilmektedir. Meme kanserine bağlı meme dokusunun tamamen alındığı durumlarda bazen aynı seansta bazen birden fazla seansta ; meme protezi veya kişinin kendi öz dokularıyla memenin yeniden oluşturulmasıdır. Amaç bu zorlu süreçte kadının kendini eksik ve kadınsı hissetmemesini sağlamaktır. Meme kanserinin takibinde kullanılan yöntemler, meme rekonstrüksiyonu sonrası da uygulanabilir. Fakat, meme protezi( silikon) ile rekonstrüksiyon yapılan hastalarda takip için mamografi yerine MRG incelemesi daha uygun olmaktadır.